mag. Sanja Zupančič, dr. dent.med., spec. zobne in čeljustne ortopedije

  • Sanja Zupančič je leta 2000 diplomirala na Odseku za stomatologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.
  • Leta 2001 je bila izvoljena v naziv asistenta za zobno in čeljustno ortopedijo in se zaposlila na Medicinski fakulteti v Ljubljani, na Katedri za zobno in čeljustno ortopedijo, kjer je leta 2004 pod mentorstvom prof. dr. Franca Farčnika magistrirala. Naslov magistrskega dela je: Korelacija parametrov študijskega modela in telerentgenograma glave.
  • Je soavtorica skript za IV. in V. letnik študija dentalne medicine, ki ju je izdala Katedra za zobno in čeljustno ortopedijo. Svoja dela pa je objavila tudi v različnih domačih in tujih strokovnih revijah.
  • Aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih srečanjih.
  • Leta 2007 je opravila specialistici izpit iz zobne in čeljustne ortopedije.
  • Do leta 2009 je bila zaposlena na Medicinski fakulteti in na UKC Ljubljana, na centru za zobno in čeljustno ortopedijo, sedaj pa kot specialist ortodont deluje v zasebni ordinaciji v Ljubljani.
  • Sanja Zupančič je tudi član Slovenskega ortodontskega društva in Evropskega društva ortodontov (European Orthodontic Society).