mag. Rok Zupančič, dr. dent. med., spec. stomatološke protetike

  • diplomiral leta 2000 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, Odseku za stomatologijo;
  • leta 2001 izvoljen v naziv asistenta za stomatološko protetiko in zaposlen na Katedri za stomatološko protetiko Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer je sodeloval pri pouku predmeta Snemna protetika in opravljal klinično delo na Centru za snemno protetiko Stomatološke klinike v Ljubljani;
  • magistriral leta 2005 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljublani;  raziskovalno delo s področja dentalnih materialov je izvajal v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije;
  • od 2006 do 2009 specializant stomatološke protetike na Stomatološki kliniki UKC v Ljubljani;
  • leta 2009 s pohvalo opravil specialistični izpit s področja stomatološke protetike;
  • od leta 2010 zaposlen v zasebni zobozdravstveni ordinaciji Zobozdravstvo Zupančič d.o.o.
  • član Sekcije za stomatološko protetiko Slovenskega zdravniškega društva;
  • član Evropskega združenja za osteointegracijo (EAO);
  • aktivna udeležba na domačih in tujih strokovnih srečanjih;
  • objavil številne strokovne in raziskovalne članke s področja stomatološke protetike v domačih in tujih  revijah (COBISS-link)